Có câu hỏi, gọi ngay: 0866 018 828

Tài liệu bao gồm :

  • Thông tin về việc thanh toán trong mua bán, thuê BĐS hình thành trong tương lai theo luật quy định.
  • Các dự án đang mở bán ở TPHCM của chủ đầu tư nước ngoài.
  • Chi tiết lộ trình thanh toán từng dự án.

Đăng kí và nhận tài liệu miễn phí


Chọn mô tả đúng nhất về bạn? (bắt buộc)