anhMG1

MÔI GIỚI CAFE BẤT ĐỘNG SẢN

Trịnh Kim Liên

0906 524 309

Trần Ngọc Bảo Khanh

0933 351 905

Đỗ Như Ngọc

0989 471 112

Thái Văn Tại

0963 972 940

Nguyễn Kim Trúc

0909 885 504

Patrick Ng

0866 018 828

Đồng Thị Nguyên

0938 728 793

Hồ Văn Hoài

0944 249 473

Môi giới CR

ĐÓNG GÓP VÀO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Điều chúng tôi muốn hướng đến đó là tạo cho bạn một sự nghiệp đáng để có, một mô hình kinh doanh đáng để sở hữu và một cuộc sống đáng để tận hưởng. Sự tận tâm đằng sau đó mà chúng tôi dành cho các chuyên viên là coi họ như một người chủ doanh nghiệp và cũng là người thân trong gia đình, đó là điều giúp cho chính bạn và chúng tôi.

Đội Ngũ Hùng Hậu

Tác Phong Chuyên Nghiệp

Đào Tạo Chuyên Sâu

MG3

Làm Việc Đội Nhóm

mg4

Đồng Nghiệp Thân Thiện

MG5

Đăng ký gia nhập Cafe Bất Động Sản