Có câu hỏi, gọi ngay: 0866 018 828

Bạn sẽ biết được:

  • Tìm nhà mới bằng cách nào?
  • Nếu bạn cần nơi cư trú trong 1 – 2 tháng trước khi thực sự chuyển tới ngôi nhà mới phải làm sao?
  • Cách tìm hiểu khu dân cư và mọi thứ về nơi bạn đang sống nhanh nhất
  • Khi chuyển nhà cần chuẩn bị tâm lý gì cho con trẻ
  • Các dịch vụ chuyển nhà, tìm người giúp việc, đăng ký tạm trú, thường trú làm gì để được giải quyết nhanh chóng?

Đăng kí và nhận tài liệu miễn phí

Chọn mô tả đúng nhất về bạn? (bắt buộc)