Một trận ốm cuốn phăng đi cuốn sổ đỏ, tôi mới nhận ra: Sinh mệnh do cha mẹ ban tặng, tuổi thọ là do bản thân tích lũy, còn trẻ không nên vội vàng dốc sức, sống liều mạng

99% người trẻ hiện nay rất chủ quan với sức khỏe của chính mình và hầu hết về già đều…

Continue Reading →