Từ Ngày 1/6/2019, Long Khánh Chính Thức Trở Thành Thành Phố Của Tỉnh Đồng Nai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh…

Continue Reading →