Phân tích 3 điểm nhấn “đáng đồng tiền bát gạo” của dự án One Verandah.

Quận 2 ngày càng phát triển, không chỉ cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông được chú trọng,…

Continue Reading →